Nyhetsbrev Fyrbodals kommunalförbund 17 februari 2016
Integration

Två ESF-ansökningar kopplade till integration
Fyrbodal kommer att lämna in en ansökan till programområde 1 (PO1) respektive en till programområde 2 (PO2). Den första handlar om att stärka SFI-undervisningen genom att ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial för hela Västra Götalandsregionen samt Halland. Dessutom innehåller det kompetenshöjande insatser för personal som jobbar med nyanlända.  
Den andra ansökan handlar om integration genom eget företagande. De gäller både eget företagande för våra nyanlända och om hur det befintliga näringslivet kan kopplas på i integrationsfrågan. Vi vet genom forskning att invandraren med eget företag i större utsträckning än den svenskfödde skapar arbetstillfällen. De är mer benägna att anställa fler och att växa. 


Workshop med fokus på integration
I början på veckan genomfördes en workshop med kommunernas kontaktpersoner för integrationsfrågor.

Det handlade om tre frågeområden:
  • Vad är viktigt för nyanlända för att vilja bo kvar?
  • Hur kan vi få varje ny fyrbodalare rustad på bästa sätt? Vad kan vi som kommuner göra tillsammans?
  • Hur ska vi arbeta utifrån ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa?
Vi landade i en rad konkreta förslag på hur vi kan samverka över kommungränserna. Målet är en regional överenskommelse i dessa frågor.


 
Prenumerera på nyhetsbrevet för Strategisk integration
Du prenumererar väl på vårt nyhetsbrev för Strategisk integration? Här hittar du länken för att anmäla dig till utskicken. Bland annat samlar vi goda exempel från våra kommuner. Det görs massor av bra saker som behöver lyftas fram.


Här kommer du till senaste nyhetsbrevet för Strategisk integration

  Välkomna, Position Väst!

Ann Palmnäs och Erik Wallin driver i samverkan med näringslivskontoren i Fyrbodals alla kommuner, samt Essunga, Grästorp och Vara, en gemensam service som underlättar för företag att etablera verksamhet här. Området marknadsförs under namnet Position Väst, tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo.
Nu är Fyrbodals kommunalförbund ny huvudman för etableringsservicen och vi ser framemot att jobba tillsammans för att bidra till att skapa fler arbetstillfällen på en än mer differentierad arbetsmarknad. Position Västkontoret finns kvar på Innovatum.

PS. Visste du att Skandinaviens befolkningsmässiga mittpunkt finns i vårt område? Det är ett av skälen till att allt fler företag visar intresse av att etablera sig här. www.positionvast.se


   
Forskningscafé med hjärta


Sjuksköterskorna Yvonne Tegelström och Eva Zahlin har skrivit en D-uppsats om sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad av patienter med hjärtsvikt. Resultaten presenterades på ett forskningscafé i Mellerud den 21 mars. De presenterade sina fynd tillsammans med kollegor från primärvården, Högskolan Väst och NU sjukvården. Det blev ett välspäckat program som gavs på både förmiddag och eftermiddag. Personer som har hjärtsvikt har behov av vård, omvårdnad, stöd och hjälp från alla aktörer inom vården. 
 


  Spännande samtal om Kreativa Kraftfält Fyrbodal

De allra första delresultaten presenterades för referensgruppen den 12 februari. I workshops diskuterades resultaten. Vi kan i dagsläget bara se tendenser. Nu ska resultaten kompletteras och göras än mer tydliga. Den 14 juni ska slutresultatet presenteras på "kick-out". Det blir spännande analyser, diskussioner och workshops. Till dess får vi alla ge oss till tåls och vänta med spänning...

Mer från mötet med referensgruppen

  Mängder av samarbeten -
rapport från nätverksträffen


Det finns mängder av pågående samverkan mellan kommunerna och Högskolan Väst. Det visar den kartläggning som gjorts av Lena Fischer, Fyrbodals kommunalförbund, och Lena Lindhé, Högskolan Väst. Under hösten har de besökt samtliga kommunledningar med flera för att samla in material. Presentationen av resultatet var en av punkterna på förra veckans träff med kommunernas och högskolans kontaktpersoner.

Se dokumentation i text och bild från 4 februari.

  Senaste nytt från förbundsdirektören

Min efterträdare, Anneli Snobl, börjar på kommunalförbundet den 1 mars. Den 1 april tar hon över uppgiften som förbundsdirektör. Jag kommer att finnas kvar i verksamheten under den närmaste tiden, men än är det inte klart exakt vilka arbetsguppgifter jag kommer att ansvara för.

/Lasse Lindén, förbundsdirektör