Nyhetsbrev Fyrbodals kommunalförbund 21 december 2015
  Anneli Snobl blir ny förbundsdirektör

Den första april 2016 blir starten för en ny förbundsdirektör på Fyrbodals kommunalförbund. Anneli Snobl har en lång erfarenhet av ledarskap inom den offentliga sektorn och ett brett perspektiv.

Fram till i mars 2015 verkade hon som VD och koncernchef på Förvaltnings AB Framtiden, moderbolag för alla allmännyttiga bolag i Göteborg. Sedan dess har hon arbetat som konsult på två kommunala bolag.
- Det ska bli fantastiskt roligt att kunna stödja Fyrbodals 14 kommuner i det mellankommunala arbetet. Min vision är att tillsammans med kommunerna utveckla Fyrbodal till en av de mest attraktiva regionerna att leva och verka i, säger Anneli Snobl.
- Vi kommer att ha stor nytta av Anneli Snobls erfarenhet av ledarskap och samverkan. Hon har ett stort engagemang för samhällsutveckling, utbildning och välfärdsfrågor, vilket motsvarar kommunalförbundets fokusområden. Jag ser fram emot att sätta igång samarbetet, berättar Martin Carling, som är ordförande i förbundsdirektionen.

Nuvarande förbundsdirektören, Lasse Lindén, har själv valt att avsluta sin tjänst efter tio år för att lämna plats åt nya krafter.


  God jul och gott nytt år önskar vi på kommunalförbundet!