Nyhetsbrev Fyrbodals kommunalförbund 22 mars 2016
  Anneli Snobl - ny förbundsdirektör från första april

Den första april 2016 blir starten för en ny förbundsdirektör på Fyrbodals kommunalförbund. Sedan den första mars är hon på plats för att Lasse Lindén ska kunna lämna över arbetet. 

Fram till i mars 2015 verkade Anneli Snobl som VD och koncernchef på Förvaltnings AB Framtiden, moderbolag för alla allmännyttiga bolag i Göteborg. Sedan dess har hon arbetat som konsult på två kommunala bolag. Nuvarande förbundsdirektören, Lasse Lindén, har själv valt att avsluta sin tjänst efter tio år för att lämna plats åt nya krafter.

Vi hälsar Anneli välkommen och ser med spänning fram emot hennes start!


  Integration

Trollhättan i fokus i nyhetsbrevet för Strategisk integration
Många från näringslivet ville engagera sig, men först visste ingen riktigt hur. Man kom fram till att det måste vara enkelt. Och utan förpliktelser. Så växte DoubleCup Trollhättan fram – ett koncept där flyktingar och företag träffas över en fika.
Läs om detta och annat i nyhetsbrev nummer tre om integrationsarbetet i Fyrbodal. Du prenumererar väl på vårt nyhetsbrev för Strategisk integration? Bland annat samlar vi goda exempel från våra kommuner. Det görs massor av bra saker som behöver lyftas fram.


Anmäl dig till kommande utskick!

   
170 besökare på Hälsokällans idébytardag

Hälsokällans årliga idébytardag lockade drygt 170 deltagare. Dagen inleddes med föreläsning och sång av Lasse Mattila på temat ”På riktigt för dig – om att vara en viktig vuxen i barn och ungdomars liv”. Goda idéer utbyttes i 20 seminariepass med sammanlagt 50 föreläsare som delade med sig av goda exempel.

Nyfiken på Hälsokällans verksamhet? Klicka här!

  Kulturkollo 2016 öppet för ansökningar

Nu har sommarens kulturkollon öppnat för anmälningar till de 163 platserna på en kreativ sommarlovsvecka. I år har vi sänkt deltagaravgiften. Nytt är också att det på varje kollo deltar en praktikant som är nyanländ. På Popkust har vi även öppnat upp för killar att söka, vilket betyder att alla kollona i år är för både killar och tjejer. Sista anmälningsdag är 8 april.

Mer om kulturkollo

  Kick-out för Kreativa Kraftfält Fyrbodal

SAVE THE DATE - 14 JUNI
Då presenterar vi äntligen resultaten från kartläggning av Fyrbodals kreativa kraftfält! Vi bjuder in brett och välkomnar politiker, tjänstemän, kulturaktörer och andra berörda. Det viktigaste denna dag blir de workshops där vi diskuterar resultatet och hur vi ska arbeta vidare.
 


Mer om Kreativa Kraftfält Fyrbodal finns här.

  Fyrbodal möter Zambia för erfarenhetsutbyte om biogas

I veckan besökte politiker och tjänstemän från Mazabuka i Zambia biogasanläggningar i Fyrbodal, Högskolan Väst och Innovatum.
Bakgrunden är att klimatförändringarna gjort att det regnar mindre i Mazubuka och därmed sinar deras största elektricitetskälla. I sökandet efter nya lösningar är biogasen en stor möjlighet.
- Jag blir stolt om våra kommuners och företags långa erfarenhet inom biogas kan ge Zambia hjälp att lösa problem skapade av växthuseffekten, säger Karin Stenlund från Fyrbodals kommunalförbund.
En viktig del av besöket var den politiska dimensionen.
- Vi kan lära av varandra hur man skapar nytta för såväl miljön, företagen och samhället, säger Martin Carling, ordförande i Fyrbodal och Marie Dahlin, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg.


  Dörrarna öppnade till rymdinkubatorn

På Innovatum i Trollhättan är det nu möjligt att utveckla innovationer och företag kopplade till rymdteknik och rymdindustri. Genom denna satsning stärker Fyrbodal sin internationella konkurrenskraft och position som ett utvecklingsområde.
- Det är en tydlig satsning på spets i vårt område. Det skapar enorma möjligheter för nya entreprenörer, men också för tillväxt i det befintliga näringslivet, säger Anna Lärk Ståhlberg, näringslivsansvarig på Fyrbodals kommunalförbund.


  Rymd och plats för idéer - sök till programmet!

Under 2016 sker två ansökningsomgångar till ESA BIC Sverige. Den första deadline är den 31 mars. Som innovatör och entreprenör finns stöd att få i form av likvida medel på 50 000 €, teknisk support, tillgång till avancerad teknik och patent. Läs mer på www.esa-bic.se 

Kontakta Rymdinkubatorn på Innovatum

  ICare4Fyrbodal, en idésluss

Hur kan vi möta de som behöver hjälp och stöd på nya sätt för att klara av det med befintliga resurser?

I en Fyrbodal-gemensam idésluss kan idéer tas tillvara och få möjlighet att utvecklas. Det kan vara tjänster eller produkter. Anställda och brukare vet ofta både var problemen finns och hur de kan lösas. En gemensam idésluss kan bli centrum där förslag och lösningar möts. Ett underlag för en idésluss arbetades fram på en kreativ arbetsdag med anställda i Uddevalla, Trollhättan och Entreprenörs Arenan den 15 mars. Innovationsarbetet är ett samarbete mellan socialtjänsten och  EA.

För mer info : Lis Palm FoU-Socialtjänst Fyrbodal och www.imedtech.se


  Stort intresse för franchise i Position Väst

Intresset för att starta franchiseföretag är stort; Hela 53 personer kom till Innovatum häromveckan för att lära sig mer och träffa franchisegivare.

Det var Position Väst, som arbetar för att fler företag ska etablera sig här i regionen, och FranchiseTorget som arrangerade kvällen tillsammans med Nyföretagarcentrum, Arbetsförmedlingen och ALMI Väst. Franchiseföretaget Putsa, som arbetar med fönsterputs, och den internationella gymkedjan Anytime Fitness fanns på plats, se bild.
 
Vårt jobb är att attrahera fler företag till kommunerna och skapa nya arbetstillfällen. Den här kvällen var en del i det arbetet, säger Erik Wallin, samordnare av företagsetableringar på Position Väst.
Mer info:  http://www.franchisetorget.se/Trollhattan.html 
 


  Senaste nytt från förbundsdirektören

I slutet av förra veckan hade vi vårt senaste direktionsmöte. Mötet handlade bland annat om årsredovisning, Fyrbodal som pilotområde för ändrade regler inom arbetsmarknadspolitiken och information från vårt integrationsprojekt. Direktionen ställde sig också bakom att skriva avtal med Business Sweden för att få hjälp med etableringsfrågorna.

Detta var mitt sista direktionsmöte som förbundsdirektör. Nu lämnar jag med varm hand över rodret till Anneli. Jag kommer att finnas kvar på förbundet ytterligare en tid. Mina arbetsuppgifter kommer i första hand handla om infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor.

/Lasse Lindén, förbundsdirektör