Nyhetsbrev Fyrbodals kommunalförbund 23 september 2016
Strukturbild Fyrbodal ska ge tillväxt och utveckling

Nu startar projektet Strukturbild Fyrbodal. Projektet är ett samarbete med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Till projektet som leds av Fyrbodals kommunalförbund kommer även forskare från Chalmers att knytas.

Strukturbild Fyrbodal utgår från Fyrbodals 14 kommuner och deras översiktsplaner. Planering och samarbete ska leda till tillväxt och utveckling i delregionen. Genom att visa på olika strukturer, samband och stråk kan en bild framträda och tydliggöra förutsättningarna för näringslivsutveckling, miljöutveckling och social utveckling. Detta avses leda till hållbar samhällsutveckling för Fyrbodal. Kerstin Andersson är projektledare för detta arbete.

På kommunnivå finns Fyrbodals kommunalförbund med som en aktör:
- Vi jobbar aktivt med att etablera och utveckla gränsregionen Göteborg - Oslo genom gemensamma tillväxtambitioner och även i det arbetet spelar detta projekt en viktig roll. Vi ser att projektet blir ett ytterligare steg i att riva gränshindren som finns mellan Sverige och Norge, säger Anna Lärk Ståhlberg, näringslivsutvecklare på Fyrbodals kommunalförbund.


   
Klienters återkoppling  – 
en dold resurs


Socialsekreterare i Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan har tillsammans med Maria Klamas, vetenskaplig ledare på FoU-Socialtjänst startat en ny forskningscirkel. Syftet är att ge ökad kunskap om hur implementeringen och det konkreta användandet av en metod (FIT), för att ta tillvara klienternas erfarenheter, har utvecklat socialarbetarrollen. Det ska också visa sig om denna kunskap kan bidra till verksamhetsutveckling för att i högre grad främja reell brukarmedverkan. 

Nyfiken? Här finns mer att läsa.

  Parker, trädgårdar och platsspecifik konst

Är du politiker eller tjänsteman i en kommun? Eller är du konstnär? Arkitekt? Arbetar du med parker? Då är du välkommen till ett seminarium om "Parker, trädgårdar och platsspecifik konst" den 15 november. Bland annat föreläsar Cornelia Konrads, internationellt känd för sina platsspecifika installationer.

Här hittar du inbjudan!

  Ekonomiprogrammet mest populärt 

Totalt har 2 531 sökande antagits till nationella program på gymnasieskolor inom Fyrbodals antagningsområde, hela 93 % är antagna till sitt förstahandsval.
Det mest populära programmen detta år är Ekonomiprogrammet följt av Samhällsvetenskapsprogrammet , Teknikprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Estetiska programmet. Bland yrkesprogrammen är Bygg- och anläggningsprogrammet det som lockar flest sökande.
 


  Fransk delegation besöker Sotenäs på jakt efter framtidens livsmedelsindustri

Den 6:e oktober besöker 10 franska företag Sotenäs Symbioscenter i Kungshamn. Företagen ingår i det franska livsmedelsklustret Valorial som driver ett projekt kallat  “The agriculture and agro-industry of the future”. Besöket arrangeras på initiativ av Business France samverkan med Position Väst och syftet är bland annat att franska livsmedelsaktörer ska få en inblick i det framgångsrika livsmedelsklustret för maritima livsmedel som byggts upp i Sotenäs.

  Möten över kulturgränser - från kulturkrockar till kulturmöten med religionen

Välkomna till en utbildningsdag med viktiga ämnen som är kopplade till värderingar och normer kring religion, kultur, migration och mänskliga rättigheter. Utbildningen riktar sig till personalgrupper och förtroendevalda, gode män, förvaltare och överförmyndare.

Syftet är att ge större kunskap i frågor som rör religion, samhälle och mångkultur såväl som vägledning i hur denna kunskap praktiskt och konkret kan tillämpas i det vardagliga arbetet.

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna.


Mer kurser ocn konferenser finns här.

  Senaste nytt från förbundsdirektören

Knappt har vi hunnit genomföra ett direktionsmöte förrän det är dags för nästa. Mötet den 1 september upptogs till stor del av den genomlysning vi genomfört inom kommunalförbundet.

Nästa steg för mig blir nu att forma en arbetsgrupp med ett antal kommunchefer. Tillsammans ska vi komma fram till ett förslag på vad kommunalförbundet ska fokusera på. Så nu har alla medlemskommuner ett riktigt bra tillfälle att internt resonera kring frågan och sedan framföra tankarna till arbetsgruppen. Arbetsgruppens förslag ska vara färdigställt innan årsskiftet och frågan ska upp för beslut till direktionsmötet i februari. 

Det är inte så dumt att göra en ordentlig genomgång av arbetet, syftet och strukturen oavsett vilken organisation det gäller. Vi har internt på kommunalförbundet redan fått stor nytta av detta.
 
/Anneli Snobl
 


Direktionsmöte 6 oktober -kallelse och handlingar