Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 25 mars 2015
  Fyrbodal växer på träd

I Fyrbodal har vi gott om trätillgångar och skickliga företag med skog som råvara. Flera av våra kommuner och kommunala bostadsbolag vill ha mer av träkonstruktioner. Kommunalförbundet har beslutat sig för att satsa på utveckling inom området.
Fördelarna med trä är många. Förutom att koldioxidnyttan är stor så kan träbyggnation, nya material och produkter också ge nya affärsmöjligheter för Fyrbodalsföretag. Den 11 mars träffades 70 ledande träaktörer inom Fyrbodal. Nu jobbar vi vidare med de kontakter som knutits mellan kommuner, företag, forskare, arkitekter och andra. Dessutom har vi spännande saker på gång med Norge.


   
Satsning på sociala barnavården

Stödet till sociala barnavården fortsätter både regionalt och nationellt. Fyrbodals kommunalförbund arbetar vidare med kompetenssatsningen (till hösten ges även högskolekurser) och med arbetstyngdsmätning inom barnavården.
I delrapporten från januari 2015 tycker deltagarna de fått kunskaper som är nyttiga i arbetet. Rapporten ställer dock frågan: ”Hur skapar vi förutsättningar för att hinna omsätta ny kunskap till kompetens?” 
SKL leder arbetet med en handlingsplan med bred nationell förankring. Den ska vara klar i vår. Följ länken: Stärkt skydd för barn och unga.
 


  Kulturkollo öppnar för anmälningar

Nu är det fritt fram för ungdomarna att börja fantisera om sommarens populära kolloveckor. Det finns 165 platser för ungdomar mellan 11 och 16 år. Cirkus, dans, sång & musik, skrivande, bild & form, hantverk, film och skapande.
Fyrbodals Kulturkollo kan ungdomarna ägna en härlig sommarlovsvecka åt en massa kreativa äventyr ihop med nya kompisar i riktigt fina omgivningar! Med våra kollon vänder vi oss även till ungdomar som bor i Norge. 


Tipsa ungdomar och barn!

  Hitta rätt - material för nyanlända

Hur ska man som ung i nytt land, utan stöd av sina föräldrar, veta hur man tar kontakt med vårdcentralen, förstå hur svenska skolan fungerar eller veta vem man själv är i ett helt nytt sammanhang?
En hjälp är Hitta rätt-materialet som Fyrbodals boenden för ensamkommande barn och ungdomar utbildades i förra våren. 19 mars ordnade Fyrbodals kommunalförbund en andra uppföljning för att personal ska kunna stötta varandra i implementeringen av Hitta rätt. Arbetet med ensamkommande ingår i Fyrbodals integrationsprojekt för nyanlända. 


Hitta rätt-materialet

Kreativa kraftfält

Forskning ska visa kulturens nytta som tillväxtfaktor i Fyrbodal. Kultur ger tillväxt. Kultur driver samhällets utveckling. Kultur ger jobb. Men hur går det till?
Fyrbodals kommunalförbund satsar på metoden ”Kreativa kraftfält” för att utveckla och identifiera kultursystem i Västra Götaland så att de blir till nytta för hela samhällsutvecklingen. Arbetet i startar 14 april under en seminariedag.
Samverkan sker med Pier Luigi Sacco, verksam vid IULM universitetet i Milano, Massimo Buscema, forskningsinstitutet Semeion i Rom och Christer Gustafsson, Uppsala Universitet.
 


  Förstudie praktikplatser i Fyrbodal

Idag finns ingen samordning för varken grundskolans, gymnasieskolans och vuxenutbildningarns praktikplatser i Fyrbodal.
En förstudie ska nu undersöka behovet av ett system för detta.
Genom samordning kan platser matchas med elevers behov, det blir enklare för arbetsplatser att planera mottagande av praktikanter och elevernas praktik blir inte beroende av om de redan har kontakter inom yrkeslivet.
För mer information kontakta Stina Gottlieb tel 0733-35 85 03 e-post stina.gottlieb@fyrbodal.se


  Ärenden från direktionsmötet

På förra veckans direktionsmöte beslutades att rekommendera kommunerna att godkänna avtalet  med Västra Götalandsregionen kring hjälpmedel. Hjälpmedlen bör ha en och samma leverantör för att underlätta för vårdtagaren. Det avtal som i dagsläget gäller för upphandlad försörjning av hjälpmedel upphör 2015-09-30. Västkom har rekommenderat ett samverkansavtal för fortsättningen.

Ett annat direktionsärende handlade om ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun än hemkommunen. I Fyrbodal är frågan mycket aktuell då folkmängden i flera kommuner ökar markant under sommaren.


  Samverkan ger muskler

Hur ser ni på kommunalförbundet? Vad tycker ni om vårt arbete? Detta ville vi i vintras ta reda på genom en attitydundersökning. När vi jämför resultaten med en undersökning från 2008 så visar det sig att fler vet mer om oss och att fler har en postiv inställning till oss. Det visar att vi är på rätt väg.

Fördelen med att samverka visar sig hela tiden. På förra veckans direktionsmöte beslöts att rekommendera kommunerna att använda den mall som Västkom rekommenderat gällande IVPA (I Väntan På Ambulans). Bakgrunden är att Räddningstjänsten ibland får rycka ut när det är lång väntan på ambulans. IVPA reglerar vad som gäller då vårdtagare väntar på ambulans. Avtalsmallen innebär att samtliga 49 kommuners avtal med regionen ser likadana ut. Som sagt - samverkan kan stärka och effektivisera.
 
Härom veckan kunde vi läsa i Bohusläningen att Västsvenska Handelskammaren uppmanar Uddevalla att lämna samverkan i Fyrbodal och istället fördjupa den med Göteborg. Reflektionen kring detta är att visst är det bra att fördjupa samverkan med Göteborg och kanske också med ytterligare kraftcentra. Men varför ska det innebära att man ska släppa något som på många områden faktiskt är meningsfullt? Det är inte så att samverkan enbart består av en given volym. Min övertygelse är att Uddevallafrågorna får kraft genom att ingå i den Fyrbodalstruktur som byggts upp. Dessutom behöver Göteborg starka delregionala noder för att kunna utvecklas och växa.

/Lasse Lindén, förbundsdirektör