Nyhetsbrev Fyrbodals kommunalförbund 16 juni 2015
110 miljoner till biogasutveckling  

EU:s sekretariat för Interreg Östersjön-Kattegatt-Skagerrak beslöt igår att bevilja medel till ett historiskt stort biogasprojekt. Fyrbodals kommunalförbund är en av 30 samarbetsparter från Sverige, Norge och Danmark.

- Vi är väldigt glada föver EU:s beslut. Det kommer att ge stora miljöeffekter eftersom biogas byter ut diesel, olja och bensin och biogas görs från gödsel, avfall och avloppsslam. Dessutom ger det möjligheter för Fyrbodalsaktörer att profilera sig och på sikt skapa nya jobb, säger Martin Carling, ordförande för Fyrbodals kommunalförbund. Biogas Brålanda är en pionjär från vår region liksom odling av alger och ascidier i havet för att göra biogas. I projektet kommer även Högskolan Västs teknik- och ekonomiforskning att tillföra biogasen ny kraft. Dessutom har Innovatum fått det stora förtroendet att leda hela projektet.
 
Projektet handlar både om att etablera samarbete mellan Danmark, Norge och Sverige och att göra konkreta tester av hur biogasen kan produceras mer effektivt, teknikutveckling, affärsmodeller. Ett stort delprojekt handlar om biogas till lastbilar.
 
Peter Eriksson, oppositionsråd i Trollhättan, gläds också.
-Nu får vi politiskt vara med och skruva upp de politiska ambitionerna. Fyrbodalskommunerna får möjlighet att på ett nytt sätt samarbeta med våra norska och danska kollegor och det kan bli bra tyngd i politiska beslut.


Fler jobb i Fyrbodal med starkare samverkan kring näringslivet

Direktionen beslöt förra veckan att sätta igång med ett samlat näringslivsarbete. Beslutet innebär en rad förstärkningar med syfte att skapa många jobb i området. Befintliga företag ska stanna kvar och växa, företag ska välja att etablera sig i området och fler startar nya företag.
I detta ingår också en tydligare styrning för fördelningen av tillväxtmedel. Det kommer även att betyda att projektet Omställningskontoret+ läggs ner och flyttas över till Fyrbodals kommunalförbund. Lokaler för näringslivsarbetet kommer att finnas både i Uddevalla och på Innovatumområdet i Trollhättan. Med kraften i detta gemensamma initiativ växlar Fyrbodals kommunalförbund nu upp med ett vassare arbete för att ge extra skjuts åt näringslivssamarbetet.


   
Småföretagen växer i Fyrbodal

Fyrbodals småföretag växer och ser ljust på framtiden, men den klara småföretagarhimlen riskerar att förmörkas av arbetskraftsbrist. Förra veckan presenterade Företagarna sin årliga konjunkturbarometer. Av länets fyra delregioner så är det just i Fyrbodal småföretagarna i stort har haft den mest positiva utvecklingen.

Såhär resonerar vår näringslivs- respektive utbildningsstrateg.

  Dela är det nya äga

Rubriken för det årliga näringslivsseminariet är "Framtidssäkra dina goda idéer". Den 23 juni kommer vi bland annat att närma oss begrepp som crowdsourcing, symbiotiska koncept och cirkulär ekonomi. Det handlar om att upptäcka och utveckla verksamheters smarta ekonomi- material- och energiloopar. Vi utlovar global trendspaning och exempel på lokala satsningar från företag och kommuner i Fyrbodalsområdet.

Till program och anmälan

  Samordning skolavhopp

I Fyrbodal finns ett stort behov av att utveckla arbetet med skolfrånvaro/skolnärvaro.
Vi har nu startat en förstudie som ska kartlägga och ta fram underlag för ett kommande huvudprojekt som i sin tur ska minska skolavhopp och öka skolnärvaro. Fyrbodal kommer att tillsammans med Skaraborgs, Sjuhärads och Göteborgs kommunalförbund ta fram ett underlag för ansökan i höst.


Mer om förstudien finns här

   
Fyrbodals trygghetslarm digitaliseras

Den gemensamma upphandlingen av digital trygghetslarmskedja för nio av Fyrbodals kommuner är nu avslutad. Vinnande leverantör är Tunstall som i höst påbörjar arbetet med att byta ut drygt 3000 larm. Först ut på banan är Åmål och målet är att vid årsskiftet ska samtliga kommuner ha digitaliserat sina trygghetslarm.
 


Se mer om projektet.

  Sociala barnavården i fokus

På årets första riktiga sommardag 12 juni var sociala barnavården i centrum. Cecilia Grefve, nationell samordnare för barnavården, mötte politiker och chefer i Fyrbodal samtidigt som den nationella handlingsplanen "Stärkt skydd för barn och unga" antogs av SKL:s styrelse. Nu tas krafttag både nationellt och inom Fyrbodals kommunalförbund för att motverka personalomsättningen och höja kompetensen inom sociala barnavården. Vi fick bra dialog med Cecilia och hon fick del av såväl Fyrbodals arbetstyngsdmätning som kompetenssatsning.

  Enklare att cykla i Bohuslän

Äntligen är det enkelt att hitta cykelbara vägar och att planera cykelturen efter besöksmål i Bohuslän. Cykelkartan för de tolv bohuslänska kommunerna finns nu att köpa hos turistbyråerna i Bohuslän. Cykelvägarna kommer dessutom att läggas in på Turistrådet Västsveriges digitala karta. Cykla lugnt i sommar!