Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 23 februari 2015
   
Martin Carling ny ordförande

Torsdagen den 5 februari sammanträdde den nya direktionen för första gången. Martin Carling utsågs till ordförande. Han är ordförande för kommunstyrelsen Dals Ed och har suttit med i direktionen sedan 2007.
- Mitt ledarskap kommer att präglas av samsyn och samförstånd och min ambition är att kommunalförbundet ska uppfattas som en kreativ utvecklingsarena till nytta för alla 14 medlemskommuner, säger Martin Carling.

Nyfiken på vilka som valdes till de andra politiska uppdragen inom kommunalförbundet?


  Tre beredningar

Tidigare var kommunalförbundets verksamhet organiserad i fem beredningar. Sedan den 1 januari är de tre:

Samhällsutvecklingsberedningen ansvarar för regional utveckling i vid bemärkelse, näringslivsstöd, infrastruktur, kollektivtrafik, fysisk planering, kultur med mera.

Utbildningsberedningen ansvarar för arbete med både obligatoriska och frivilliga skolformer. Dessutom ingår har beredningen hand om kontakter och samverkan med högre utbildning.

Välfärdsberedningen ansvarar för socialtjänstfrågor, kommunal sjukvård och folkhälsa.


Mer om varje beredning hittar du här.

  Anna Lärk Ståhlberg tar hand om näringslivsfrågorna

Anna Lärk Ståhlberg tar nu över arbetet med samordning och utveckling av våra gemensamma näringslivsfrågor. Owe Westberg, som haft hand om detta de senaste åren, går nu i pension.

Anna är tjänstledig från sitt uppdrag som VD på Drivhuset vid Högskolan Väst.


   
Seminarium - Fyrbodal växer på träd

I Fyrbodal har vi stora möjligheter att utveckla miljöriktiga produkter av trä och cellulosa. Det skapar samtidigt fler arbetstillfällen och ger företag goda förutsättningar att ta framsynta positioner. 

Seminariet handlar om möjligheter i skogs- och träbranschen, prefabricering av trähus, innovation i upphandling, nya biobaserade material och framgång genom samverkan.


Välkommen till seminariet den 11 mars!

  Strömmätare utanför Orust

Kan strömbaserad energi locka innovativa företag till Fyrbodal? Mätningar utanför Orust ska ge svaret. Göteborgs Universitet har placerat ut instrument för mätning av strömkraft utanför Orust. I mars avslutas mätningarna och i april är analyserna klara. Då visar det sig om platsen kan locka svenska och utländska företag för att testa sina innovationer inom strömkraft. Nu väntar vi med spänning på analysen som blir klar i april. Då kan faktiska siffror och fakta presenteras för företag som är intresserade av att lägga ut sina mätningar.

Mer om mätningarna finns här.

  Är du vår samordnare - område barn och unga?

Är du sugen på att jobba hos oss? En samordnare ska nu rekryteras. Det handlar om att samordna inom området barn och unga med fokus på såväl främjande, förebyggande som vårdande. En särskild ledningsgrupp kommer skapas där även företrädare för skola och förskola kommer att finnas med. Samordnaren kommer att anställas av Fyrbodals kommunalförbund men ingå i Vårdsamverkan Fyrbodals organisering.

Till platsannonsen.

Fortsatt stöd för utvecklingsarbete

Regeringen har beslutat om fortsatt stöd till utvecklingsarbete för god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. För Fyrbodals kommunalförbund innebär satsningen 655 238 kr. Socialchefsnätverket har prioriterat fortsatt uppdrag för utvecklingsledare inom funktionshinderområdet, Maria Klamas och sociala barn- och ungdomsvården, Zarah-Lena Jillerö. Inom äldreområdet fortsätter utvecklingsledaren, Anette Forsberg, sitt arbete under 2015 men med annan finansiering.
 


  Kompetenssatsningar för sociala barnavården

Kompetenssatsningen för sociala barnavården pågår för fullt. Vårens utbildningar är igång och höstens planeras. I höst blir det även högskoleutbildningar om mottagandet av ensamkommande barn samt utredning och bedömning med mera.

Många deltog i utbildningarna hösten 2014 och de allra flesta var nöjda och ansåg sig ha nytta av det de lärt.


  9 kommuner upphandlar trygghetslarm gemensamt

Sverige går från analog till digital teknik, och teknikskiftet berör även trygghetslarmen som måste bytas ut. Nio av Fyrbodals kommuner har valt att samarbeta kring upphandling, organisationsfrågor, utbildning och implementering. Totalt handlar det om cirka 3000 larm. Målet är att samtliga ska ha bytt ut sina analoga larm till digitala i ordinärt boende i början av 2016.
 


Mer om trygghetslarm

Vi tackar för ett lyckat tioårsjubileum!

Med föreläsningar, underhållning och mingel lockade vi drygt 230 gäster som ville fira att kommunalförbundet fyller 10 år. Vi känner oss som en mycket alert tioåring med starka ben på språng mot framtida utmaningar. Bilder från jubiléet finns att se här.

Vi kan också meddela att vinnarna i våra tre tävlingar blev...
  • Monica Hansson för sin fantastiska selfie på Twitter.
  • Maria Linnås för att hon hittat vår geocache.
  • Sophie Carling för rätt svar i frågetävlingen. (Vi kan också berätta att det går 21,95 meter kvittoremsa till bokslut på Fyrbodals kommunalförbund.)


  På väg att bli en självsäker 20-åring

För 15 år sedan var inte namnet Fyrbodal uppfunnet. Ingen hade hört ordet. Idag på Google får Fyrbodal 102 000 träffar. Vilken 10-åring kan stoltsera med detta?
För 15 år sedan skapades Västra Götaland. Innan dess ingick Fyrbodal i två län och landstingsområden. Går vi tillbaka ytterligare lite tid så gick det en landsgräns rakt igenom vårt område. Med detta som bakgrund så inser man att vi ändå har kommit ganska långt i våra strävanden.
För 15 år sedan hade ledande politiker i Bohuskommunerna ingen kontakt med sina kollegor i Dalsland. Man kanske hade hört namnet, men aldrig träffats. Gränserna och kontakterna har öppnats och därmed också förtroendet för varandra. Detta är vi många som kan intyga.
Nästa valperiod träder nya valdistrikt i kraft. Det stämmer bättre överens med vår nya verklighet och kommer att ge oss ännu bättre förutsättningar för att växa oss samman i Fyrbodal.
För att få ännu bättre livsvillkor, uppnå det ”goda livet” för alla som bor, verkar och besöker vårt fantastiska område, så tror jag att vi särskilt ska fokusera på följande saker:
  • Utveckla vår samverkan och se varandra som resurser.
  • Skapa en gemensam strukturbild för bebyggelse, infrastruktur och övriga etableringar.
  • Utnyttja och maximera våra tillgångar. Då tänker jag särskilt på våra enastående naturresurser och på all den inflyttning vi ändå har i området.
Om vi lyckas med detta kommer vi att om 10 år inte längre vara den kanske lite osäkra 10-åringen utan den världsvane och självsäkra 20-åringen som vet var ”skåpet ska stå”.

/Lasse Lindén, förbundsdirektör