Nyhetsbrev Fyrbodals kommunalförbund 14 september 2015
Integration -och flyktingmottagande – den viktigaste politiska frågan just nu


År 2011 flyttade ca 350 nyanlända till någon av Fyrbodals 14 kommuner. Förra året 2014 var den siffran nästan 2 000. Migrationsverkets prognoser säger att det höga mottagandet kommer att ligga kvar flera år till, även om det minskar något litet. Fyrbodal är tillsammans med Skaraborg de som tar emot flest nyanlända per invånare i vårt län idag, även om analet är störst i Göteborgsregionen.

Fyrbodals kommunalförbund startade under våren 2015 ett nytt samverkansprojekt kring integrationsfrågorna. Målgruppen är våra nyanlända med uppehållstillstånd av flyktingskäl. Arbetet lyfts i projektet till en strategisk nivå, där det handlar om att hitta hållbara och stödjande strukturer inom områdena: boende, arbete och kompetens, samt hälsa med inriktning barn och unga.
 


Mer om Fyrbodals integrationsarbete finns här.

  Om trä 10 november

I trä finns en poesi. En rörelse, en känsla man kan ana. Den finns i vår själ, i vårt kulturarv. Efter många år av förbud mot trä i städer är idag träet de visionära och innovativa arkitekternas favoritmaterial. För trä håller hela vägen in i framtiden med sin förmåga att värna både miljö och människa.

Detta är ett seminarium i serien "Attraktiva kommuner - verktyg för utveckling".

Välkommen till en dag om hur trä utvecklar våra samhällen och skapar vår kultur!


Boka in 10 november redan nu.

  Fyrbodal på GIBCA

GIBCA - Göteborgs internationella konstbiennal invigdes i lördags. Fyrbodals kommunalförbund deltar som medfinansiär i GIBCA EXTENDED där nio aktörer från Fyrbodal medverkar:
  • Färgelandas konsthall i samarbete med Blå stället
  • Konsthallen Lokstallet, Strömstad
  • Maria Q Brising, Vänersborg
  • Konsthall - Bohusläns museum, Uddevalla Galleri Gerlesborg, Tanum
  • Långedprojektet, Dals-Ed
  • Not Quite, Åmål,
  • Ulla Mogren, Mellerud
  • Vänersborg konsthall


Besök GIBCA

   
Best practice – Teknikcollege Fyrbodal

Teknikcollege Sverige lovordar oss för att vi tagit ett helhetsgrepp i utbildningssystemet. Inför årets terminsstart har vi ökat söktrycket för utbildningarna på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Vi erbjuder utbildningar som är attraktiva för både tjejer och killar och har visat att Teknikcollege verkligen fungerar.

Se hela nyhetsbrevet från Riksföreningen Teknikcollege Sverige

  Företagsakuten Fyrbodal

Företagsakuten Fyrbodal har i uppdrag att hjälpa företag som befinner sig i ekonomisk knipa. Det kan vara allt ifrån obetalda skulder, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut löner till de anställda i bolaget.
Vi hjälper de som är etablerade i Fyrbodal – snabbt, kostnadsfritt och självklart under sekretess. Vi ger upp till fem timmars kostnadsfri rådgivning.


Såhär går det till...

  De tigger på gatorna

Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan Väst bjuder in till en konferens om ett angeläget och aktuellt område med många infallsvinklar och utmaningar för kommunerna - men inga enkla svar. Det handlar om socialt och ekonomiskt utsatta EU medborgare som försörjer sig i gatumiljö i Fyrbodal/Sverige.

Till inbjudan och program

   
Om placerade barn 11/11

Vi bjuder in till inspirationsdag för dig som arbetar med barn och unga i familjehem och HVB. Ta del av goda exempel på hur vi kan arbeta för att placerade barn ska få bästa stöd. Ett par av programpunkterna berör ensamkommande flyktingbarn.

Till program och anmälan.

  Prioriterat med cykelvägar

Cykelfrågan är het just nu. Fyrbodals kommunalförbund har lämnat in ett remissvar på den regionala cykelstrategin som tagits fram av Västra Götalandsregionen. Detta är regionens första regionala cykelstrategi. Vi uppmuntrar detta fokus på cykel och framför i remissvaret en del synpunkter på hur arbetet ska kunna bli riktigt bra.

Se remissvaret i sin helhet.

  Fyrbodals kommuner vill vara med och utveckla Naturbruket

Naturbruksskolornas framtid i Västra Götalandsregionen avgörs den 17 september. Det finns två vägar att gå. En leder till en grönskande utveckling för naturbruksutbildningarna i Fyrbodal och elever som stannar kvar i området. Den andra skulle leda till att gymnasielever söker sig till utbildningar utanför regionen, som ändå är ansvariga att betala för dessa.

Till debattartikel.

  Hög tid att se utanför boxen i integrationsfrågan

Aldrig har det varit så många som tvingats från sina hem som idag. Sociala medier och  massmedia är fulla av bilder som påminner oss om världsläget. Vi kan inte låta bli att påverkas. Det är nu som vår solidaritet sätts på prov på riktigt.

Det som också sätts på prov är våra strukturer och system för att ta hand om medmänniskor i svåra situationer. Nu är det hög tid att se lite ”utanför boxen”. Kanske ska vi inte i alla lägen se på vem som ska stå för insatserna. Men en sak är säker - gör vi inget blir alla förlorare, och då  framför allt våra medmänniskor på flykt.

/Lasse Lindén, förbundsdirektör