Nyhetsbrev Fyrbodals kommunalförbund 23 mars 2017
  Välkomna till en strategidag med kommunalförbundet!

En temadag om tillväxtmedel för näringsliv, kultur, miljö och kompetensförsörjning. Temadagen ska vara en lärandeprocess där fokus ligger på återrapportering av de projekt som bedrivits under 2016. Ett övergripande mål med dagen är att skapa framtida gemensam nytta för Fyrbodal. Med rätt satsningar kommer området att fortsätta vara en viktig del i hela Västra Götalands utveckling. Här hittar du inbjudan.
 


   
Kulturkollo 2017

Cirkus, dans, sång & musik, skrivande, hantverk och skapande! På Fyrbodals Kulturkollo kan barn och ungdomar ägna en hel vecka åt kreativa äventyr med nya kompisar. Sista ansökningsdatum är 21 april.

Mer om Kulturkollo finns här!

  Kulturting 2017

Är du politiker eller tjänsteperson
inom region, kommunalförbund eller
kommun? Arbetar du med kulturfrågor,
samhällsbyggnadsfrågor eller näringslivsfrågor?
 


Välkommen till Kulturting Västra Götaland!

  Ledarskapsutbildning - funktionshinder och socialpsykiatri

Med start hösten 2017 startar vi upp en tredelad ledarskapsutbildning med fokus på verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri. Vi har köpt in dessa tre kurser som uppdragsutbildning via Högskolan Väst, institutionen för individ och samhälle. Mer om utbildningen finns här.

Låt oss presentera tre av våra nyaste medarbetare...

   
Per Hasselberg - Collegesamverkan VG

Per är delprojektledare i projektet Collegesamverkan Västra Götaland. Vi vill förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov på lång sikt. Pers uppdrag är att pröva förutsättningarna för collegesamverkan inom gröna näringar, med Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege som förebilder och goda exempel.
 
Collegesamverkan ska bidra till att synliggöra och öka utbildningarnas kvalitet genom ökad samverkan mellan utbildningsanordnare, näringsliv och fackliga organisationer. Projektet pågår till augusti 2018.


  Maria Wolff - Praktiksamordning

Maria är projektledare för Praktiksamordning i Fyrbodal, ett projekt som pågår fram till september 2019.

I projektet ska praktiksamordningsverktyget Praktikplasten.se införskaffas, piloter ska genomföras i verktyget och arbetssättet kring skola-arbetsliv ska utvecklas och systematiseras. Projektet kommer att arbeta med flera utbildningsnivåer såsom grundskola, gymnasium, yrkeshögskola och högskola. Även arbetsmarknadsenheter kommer att delta utifrån deras behov av praktikplatser.


  Christel Thuresson - Framtidsentreprenörer

Christel är nyanställd som projektledare för ”Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv i Fyrbodal”. Projektets övergripande målsättning är att skapa tillväxt bland små och medelstora företag i Fyrbodal. Det ska också främja entreprenörskap så att fler nya företag skapas och utvecklas. Detta ska ske genom att ta tillvara på de idéer som finns i byrålådorna hos de befintliga små och medelstora företagen och matcha dessa mot entreprenörer som har erfarenhet av att utveckla affärsidéer och innovationer och som vill starta företag.
Projektet är tvåårigt och förväntas resultera i minst 15 nya företag/projekt och minst 15 nya arbetstillfällen.


Kurser på gång

30 maj: Inspirations- och kompetensföreläsning. Uppkopplad eller avkopplad? (del av arbetet för bättre företagsklimat i Fyrbodal)

2 maj: Dokumentation för HVB-personal - ensamkommande barn och unga

3 maj: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
  
10 maj: Utbildning i AUDIT och DUDIT - identifiering och bedömning av alkohol- och drogrelaterade problem  

12 maj: Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Här finns fler kurser.


  Att filma med mobilen
- skapa filmer för webb och sociala medier


  • Kom igång snabbt med att filma och publicera
  • Bildkomposition, ljud och ljus
  • Enkel regi och redigering


Välkommen till en intensiv och inspirerande kortkurs den 30 maj!

  Vi kartlägger Fyrbodal

Just idag presenteras den första etappen av arbetet med Strukturbild Fyrbodal. Det är en spännande kartläggning av vår delregion och utifrån denna ska vi ta fram strategier för hållbar tillväxt. Det finns många styrkor i Fyrbodal, men samtidigt vissa barriärer. När vi kartlagt dessa har vi en grund för att skapa ett attraktivt Fyrbodal.

Alla fjorton kommuner deltar i arbetet genom dialogmöten, nätverk och workshops. Här finns mer att läsa om strukturbildsarbetet.

Under våren har vi gjort ett antal nyanställningar som alla hör till tidsbegränsade projekt. Endast när det gäller infrastruktur ser läget annorlunda ut. Än ett par månader är det Lasse Lindén som är ansvarig för infrastrukturfrågor. Han går i pension framåt sommaren och då hälsar vi Thomas Boström välkommen på Lasses plats. Thomas har tidigare varit Kollektivtrafikstrateg på Götene/Skara kommun.

/Anneli Snobl, förbundsdirektör