Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 7 maj 2013
   
Vi önskar oss ett rundare Västra Götaland

Nu har Fyrbodals 14 kommuner svarat på remissen som gäller "Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland för 2014 - 2020". 

Fyrbodals kommunalförbund vill se mer fokus på följande punkter.
 • Infrastrukturen och kollektivtrafiken
 • Närheten till Norge
 • Utbildning och kompetensfrågor
 • Utveckling av landsbygden


Nu ligger bollen hos Västra Götalandsregionen

  Hälsokällan 10 år

Hälsokällan firade sina tio år med öppet hus där det bjöds på föreläsning, kaffe och tårta. Barn från Hovhults förskola och ungdomar från Västerskolans musikklasser underhöll under eftermiddagen.

Det fanns också möjlighet att lyssna på en föreläsning om barn och ungas livsvillkor med Per Möllborg, Barnhälsovårds-
överläkare i Fyrbodal.

Kalaset var välbesökt av både politiker och tjänstemän från Hälso- och sjukvården och andra inom Fyrbodals kommuner.


Vi vill också passa på att tipsa om att Hälsokällan finns på Facebook!

  Fokus på funktionshinder

I augusti hälsar vi Maria Klamas välkommen till arbetet som utvecklingsledare för området funktionshinder. Arbetet syftar till att öka barn och ungas delaktighet, att öka brukarmedverkan och att utveckla den systematiska uppföljningen. 

Inledningsvis kommer Maria att erbjuda utbildning till personliga assistenter och bilda en arbetsgrupp som ska se på kompetens och titulatur för anställda inom funktionshinderområdet.

Maria kommer från Högskolan Väst och ska även arbeta för att utveckla det vetenskapliga stödet till hela socialtjänsten i Fyrbodal.


Vi fixar kursen

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Verksamheten är självfinansierad utan vinstintresse. Därför kan vi erbjuda kurser och konferenser till priser under de externa kursanordnarnas.

Här intill hittar du de som är klara inför hösten. Vi kan lova att det kommer mera!

Hör av dig till oss med idéer eller frågor! Cecilia Sandberg Tel 0733-35 85 09
Ann-Christine Lang Tel 0733-35 85 02


Ta en titt på aktuellt kursutbud

  Höstens utbildningar

 • Utredning av faderskap och föräldraskap >>
   
 • Kommunal ekonomi för icke-ekonomer >>
   
 • Utbildning i ASI >>
   
 • Temadag om kommunernas äldreomsorg samt de skärpta kraven på demensvården >>
   
 • Anhörigstöd enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen >>


  Ännu fler...

 • Att förebygga livslångt utanförskap >>
   
 • Psykisk ohälsa hos personer med kognitiv funktionsnedsättning >>
   
 • Vad behöver vi veta för att tolka smärta hos personer med kognitiv funktionsnedsättning >>
   
 • Att åldras med utvecklingsstörning >>
   
 • Röst och kroppspråk som redskap