Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 22 september 2014
   
Vårdcollege

Christina Wennerdal har nu börjat jobba hos oss på 50 % som regional samordnare för Vård- och omsorgscollege. En första arbetsuppgift kommer att vara att formera en regional styrgrupp. Målet är att certifiera Vård-och omsorgscollege i Fyrbodal.

Mer om Vårdcollege Fyrbodal

  Teknikcollege

Ola Bergquist arbetar nu 50 % som regional samordnare för Teknikcollege.Efter att ha tecknat ett nytt samverkansavtal gör Teknikcollege Fyrbodal en nystart. Ola kommer i första hand att jobba med organisationsfrågor, struktur och kvalitet i utbildningen.

  Ledig tjänst - Integrationsstrateg

Vi söker dig som vill jobba med att finna ett solidariska kommunöverskridande lösningar för frågor som boende, hälsa, arbete och kompetens. Syftet är att skapa en struktur för en hållbar delregional samverkan för gott mottagande samt etablering av nyanlända.

Sök före 28 september!

   
Attraktiva kommuner

Boka in 11/11 redan nu! En seminariedag kring betydelsen av god offentlig miljö. Varför har vi så svårt att använda vår historia? Bevara våra stadskärnor? Vi har ofta varit duktiga på att peka ut värden i äldre bebyggelse. Men sen? Vi lägger inom kort ut en inbjudan på vår hemsida.

  Sprudlande kulturkollon

Sommarens kulturkollon bjöd på kreativa äventyr och härliga sommarlovsminnen för de 166 unga deltagarna. För andra året i rad har vi haft så många som 9 kulturkollon inom sju olika kulturgenrer.

Bilder och filmer från kollona

  Vi firar 10 år!

Tiden går snabbt och snart är det 10 år sedan Fyrbodals kommunalförbund bildades. Detta vill vi fira med dig den 12 februari! Markera dagen i din kalender redan nu. Vi kommer att skicka ut mer detaljerad inbjudan senare!

  En ny mandatperiod även i Fyrbodals kommunalförbund

Den politiska organiseringen är fortfarande oklar i flera av våra medlemskommuner. Osäkra majoriteter och ett valresultat som innebär att nya oprövade partier har tagit plats i flera fullmäktigeförsamlingar. Sannolikt måste nya och otraditionella samarbeten diskuteras även i några av våra kommuner.
 
Även i kommunalförbundets direktion kommer vi att välkomna en del nya kommunala representanter. Under hösten ska kommunerna besluta vilka företrädare som ska finnas i direktionen. Överenskommet är att KS-ordföranden utses till ordinarie plats och ”oppositionsledaren” tar ersättarplatsen. På direktionsmötet den 23 oktober kommer en valberedning att utses. Valberedningens uppgifter är att till den nya direktionens första sammanträde, den 5 februari, föreslå ledamöter för en lång rad uppdrag i kommunalförbundet så som ordförande, ledamöter i arbetsutskott, beredningarnas ledamöter och en lång rad andra uppdrag.
 
Översyn av den politiska organisationen i kommunalförbundet pågår. Ambitionen är att på direktionsmötet i oktober besluta om den. Den största förändringen som diskuteras är att minska antalet beredningar från fem till tre. Detta skulle innebära att vi får en beredning för samhällsutveckling innehållande frågor som näringslivsutveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, fysisk planering, arbetsmarknadsfrågor, kompetensförsörjning, kultur och miljöfrågor. En andra beredning för samverkan inom utbildningsområdet. En tredje beredning för vårdfrågorna; socialtjänst, kommunal sjukvård och folkhälsa.

/Lasse Lindén, förbundsdirektör