Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 14 november 2013
   
Utbildning för personliga assistenter

FouRum funktionshinder väljer att satsa på personliga assistenter. Den 21 oktober startade en kurs för målgruppen. De flesta kommunerna har skickat deltagare och hela 60 assistenter deltog med stort engagemang!

Mer om utbildningen finns här!

  R.A.S.T ska  motverka mobbning

Hälsokällan har startat ett arbete som kommer att inkludera samtliga Fyrbodals skolor. Genom att lära ut hur man kan arbeta med Rörelse, Aktivitet, Stimulans och Trygghet blir detta ett nytt sätt att jobba med kamratstödjare och rasternas viktiga vuxna.

Mer om R.A.S.T

  Faktabok om gränsregionen Västra Götaland/Norge

Nyfiken på fakta om Norge? Faktaboken Verdens beste nab┼ôr (Världens bästa grannar) innehåller statistik som kommer ur projektet KUSK, ett svenskt-norskt samarbete. Gränsregionen, som rapporten omfattar, består av fjorton kommuner i Västra Götaland, nio i Østfold och sju i Akershus.

Hämta faktaboken som PDF

   
Samhällsorientering för nyanlända

Kommunerna står inför utmaningen att erbjuda samhällsorientering på modersmål till nyanlända. Genom samverkan mellan kommuner kring samhällsorientering vill vi inom Fyrbodal hitta gemensamma lösningar, som svarar upp till lagens intentioner om samhällsorientering.

Inbjudan till uppstartskonferens 15 nov

  Uppskattat seminarium om stadsutveckling

Seminariedag inom temat Attraktiva kommuner - verktyg för utveckling. 130 deltagare fick i tisdags bland annat tips på vad som gör en stad till en attraktiv plats dit människor vill flytta. Inom kort kommer texter och bilder från dagen att finnas på fyrbodal.se. Se även dokumentationen från Ljusseminariet.
 


  Arbete i kommunerna inför Fyrbodal 2020

Just nu pågår ett intensivt arbete i kommunerna med genomförandeplanen kopplat till strategidokumentet; Västra Götaland 2020. I slutet av månaden kommer synpunkter in från kommunerna. De ska sammanställas inför ett gemensamt möte den 5 december. ”Vad ska vi i Fyrbodal fokusera på och vilken struktur behövs för att klara detta” – är just nu frågor som är högaktuella. Den slutliga planen beräknas antas på direktionen i början av nästa år.