Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 25 maj 2012
   
Utepedagogik med Hälsokällan

Personal från åtta kommuner ägnade en dag åt utepedagogik inklusive lära om kretslopp, allemansrätten och barnkonventionen. Personal från familjecenter och öppen förskola fick tips om hur man kan inspirera barn och föräldrar att vistas i naturen.

Hälsokällan samordnar en rad nätverk och kurser.

  Vilka e-tjänster finns idag?

Kommunerna i Fyrbodal ser tillsammans över statusen på de e-tjänster som erbjuds medborgarna. I arbetet ingår hur verksamheternas processer kan effektiviseras. Målet är att medborgarna via kommunens hemsida ska kunna följa sitt ärende och att hanteringen ska snabbas på. 

SKL beskriver detta på sin sida om e-samhället.

  Kartlägger gränshinder — för att radera dem

Nu är fyra temagrupper i gång med arbetet som ska ge oss grepp på gränshindren mellan Sverige och Norge. Kartläggningen ska räta ut vad som är verkliga hinder och vad som "bara" är informationsproblem. Temagrupperna jobbar med följande områden: näringsliv, tull och skatt, arbetstagare och organisation samt information och samarbete.

Ansvariga är Gränshinder för Näringslivet.

Strategi för en region att vara stolt över

Kommunalförbundet deltar i arbetet för att ta fram en strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Strategin ska leda till konkreta lösningar på dagens och framtidens utmaningar för hållbar tillväxt och utveckling.
Syftet är att skapa en attraktiv och internationellt konkurrens­kraftig, kunskapsdriven region och målet är att ge invånarna i Västra Götaland bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Strategin utgår från behovet av att utveckla en region som är attraktiv, med hög produktivitet och kreativitet och som kännetecknas av solidaritet med alla invånare och delar av Västra Götaland, och med vår omvärld. En region som tar ansvar för framtiden.
 


 
  Vi har piffat till hemsidan

Besök vår sprillans nya hemsida! Lite snyggare, llite mer tillgänglighetsanpassad, lite bättre, lite lättare att hitta, lite mer användarvänlig.

Kika på fyrbodal.se

Direktionsprotokoll på Fyrbodal.se

Här kan du ta del av samtliga protokoll från direktionen. Under fliken Politik återfinns information om direktionen, AU, presidiet, våra fem beredningar samt våra revisorer.

Nästa direktionsmöte 14 juni.


Med vänliga hälsningar
Lasse Lindén, Förbundsdirektör