Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 7 februari 2014
  Ny laddstation för elbilar på Överby

Med pompa och ståt invigde landshövdingen laddstationen i torsdags. Elen man laddar batterierna med är grön och närproducerad. Till en början kan alla elbilsägare ladda kostnadsfritt och det tar ungefär 20-30 minuter att få en nästan fulladdad elbil. Vår verksamhet "Affärsdriven miljöutveckling" är en av de som drivit fram denna station.

   
Populära inspirationsdagar med Tyra Graaf

På inspirationsdagar om ICF, internationell klassificering av funktion, för legitimerad personal i hemsjukvården, deltog sammanlagt 500 personer. Tyra Graaf, forskare och sjuksköterska med lång erfarenhet av att införa och arbeta med ICF i kommunal vård och omsorg delade frikostigt och inspirerande med sig av sin kunskap och erfarenhet. FoU Fyrbodal var arrangör och den statliga satsningen för en sammanhållen sjukvård om de mest sjuka äldre möjliggjorde detta.

Sammanfattning av dagen finner du här

  Kompetenssatsning sociala barn- och ungdomsvården

Kommunerna i Fyrbodal satsar på kompetens och stabilitet inom sociala barnavården. Elisabeth Bredberg, med lång erfarenhet inom socialtjänsten i Trollhättan, anställs under 1,5 år för att, i samverkan med Fyrbodals kommuner, ta fram en långsiktig och hållbar kompetensplan för socialsekreterare och arbetsledare. En nationell kartläggning visar att åtgärder är nödvändiga för att barn, föräldrar och personal ska få bättre stöd i svåra och utsatta situationer.
 


  Samtal med barn och ungdomar i samhällsvård

Nu har en ny rapport om barn och unga i samhällsvård publicerats, FoU Fyrbodal 2013:8, med titeln DUS – Delaktighets- och Utvecklingsstödjande Samtal med barn och ungdomar i samhällsvård. Rapporten har skrivits av Daniel Olof Wiedel, Högskolan Väst, Anette Bolin, Högskolan Väst och Zarah-Lena Jillerö, Fyrbodals kommunalförbund.

Här finns rapporten

   
Möte med trafikverkets generaldirektör

Representanter från kommuner, näringsliv, turism, VGR och Fyrbodal träffade under två timmar  trafikverkets GD Gunnar Malm. Mötet präglades av en god dialog där båda parter framförde sina argument och synpunkter. Ett uppföljande möte äger rum idag, den 7 februari, i Mellerud. Trafikverket ska redogöra för underlaget för trafikverkets kommande beslut gällande DVVJ.
 


  Vem orkar läsa en årsredovisning?

I år har vi ansträngt oss lite extra för att årsredovisningen ska vara lättläst och tilltalande. Därför vågar vi påstå att just du orkar läsa den. Det är en utmärkt läsning för dig som vill få en helhetsbild av kommunalförbundets arbete.

Ta dig en titt!

  SSC -  gränsöverskridande kompetensprojekt

Det gränsöverskridande kompetensprojektet ”Scandinavian Science Cluster (SSC)” ska undersöka möjligheterna till utvidgat gränsregionalt samarbete inom kompetens- och arbetskraftsförsörjning samt utbildningsplanering inom Science, teknik och naturvetenskap. SSC-projektet är en förstudie som ska lägga grunden till ett huvudprojekt inom EU-programmet Interreg Sverige-Norge.

Mer om SSC hittar du här.

  Vår arbetsmodell

En fråga som just nu är aktuell hos oss är hur vårt uppdrag kommer att se ut framöver.

Den genomförandeplan som är under utarbetande och formas utifrån strategin Västra Götaland 2020 är givetvis vägledande för arbetet. Som en konsekvens av detta kommer också den politiska organiseringen i förbundet att ses över.

Detta får givetvis också konsekvenser för hur vi på kansliet formerar och bemannar oss. Innan sommaren ska direktionen ta ställning till dessa frågor för att få allt på plats till årsskiftet.

/Lasse Lindén, förbundsdirektör