Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 17 oktober 2012
   
Pendlare i Dalsland bortglömda i ny tågtidtabell för 2013

SJ har på sin hemsida lagt ut en ny tågtidtabell, gällande från 9 december 2012, för sträckan Göteborg-Karlstad. Denna tidtabell får oerhört negativa konsekvenser för i stort sett alla grupper av pendlare under eftermiddagar.
Med anledning av detta har Fyrbodals kommunalförbund tillskrivit Västtrafik och Regionstyrelsen och begärt ett omedelbart agerande för en justering av  tågtidtabellen för 2013.


Se skrivelsen till Västtrafik och regionstyrelsen

  Vi laddar för vårens kurserTill sidan med alla våra kurser

  Smått och gott

Den 1 november påbörjar Siv Torstensson sin tjänst hos oss som ansvarig för IT-frågor. Siv är idag anställd på Uddevalla kommun.

På fredag är det Fairtrade Challenge. Då ska så många som möjligt fika rättvisemärkt. Hos oss på kansliet har vi alltid Fairtradekaffe. Vår kaffemaskin har hittills bryggt 69 674 koppar. Det känns gott både för gom och samvete, tycker vi. Välkommen in på en kopp!


   
Ka-tziing | Konferens för företagare inom kulturnäringar i Västra Götaland 14 nov

- Har du ett företag eller arbetar som frilans inom kulturområdet?
- Är du intresserad av att utveckla ditt företagande?
-Ja!
-Då är det här en dag för dig!

Gratis bussar till Göteborg från Fengersfors, Gerlesborg, Uddevalla och Vänersborg. Marianna Andersson och Åsa Johansson från Fyrbodal kommer att finnas på plats


Mer om ka-tziing

  Energiturné 2012 stannar till i Uddevalla

Med landshövdingen och VDn för Västsvenska Handelskammaren tar vi nästa steg i Fyrbodal för att till 2050 nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser.

Imorgon, den 18 oktober, samlas beslutsfattare för att inspireras till fortsatt samarbete inom energiområdet. Detta blir uppstarten för projektet "Affärsdriven miljöutveckling" som drivs av Karin Stenlund.


  29 nov: STEPS spridningskonferens Fyrbodal

Vi behöver människor som kan och vågar ta initiativ, ansvar och som tänker kreativt! 

Välkommen till en konferens där syftet är att sprida erfarenheter och resultat, ge inspiration och möjlighet att tillsammans hitta vägar mot en mer entreprenöriell skola/förskola och ett samhälle i tillväxt.


Inbjudan och anmälan här

Direktionsprotokoll på Fyrbodal.se

Här kan du ta del av samtliga protokoll från direktionen. Under fliken Politik återfinns information om direktionen, AU, presidiet, våra fem beredningar samt våra revisorer.

Nästa direktionsmöte 25 oktober. Här hittar du dagordning och handlingar.

Med vänliga hälsningar
Lasse Lindén, förbundsdirektör