Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 11 september 2013
   
Ljusseminarium 25 sep

Som en del i arbetet med attraktiva kommuner anordnar vi ett ljusseminarium på Bohusläns Museum, Uddevalla. Det blir en seminariedag som handlar om  betydelsen av god offentlig miljö. Ur programmet: Ljus och genus, Ljusdesign, Arkitekt om ljus, Konstnär om ljus.
 


Till inbjudan och program!

  Underbara kulturkollon

Vi summerar sommarens kollon och är mycket nöjda. 160 barn och ungdomar i åldrarna 11-16 år fick fina sommarminnen, nya vänner och kunskap inom kultur. Vi tackar de konstnärer, författare, filmare, dansare, konsthantverkare, cirkusartister, musiker, kulturarbetare, fritidsledare och praktikanter, som med stort engage-
mang tog hand om våra ungdomar.


Se bilder och filmer!

  Fyrbodal 2020 -
genomförandeplan


Förbundet har till uppgift att utifrån det nya strategidokumentet "Västra Götaland 2020" ta fram en genomförandeplan för arbetet i Fyrbodal. Vi behöver er hjälp. Vi åter-
kommer med inbjudan till gemensamma arbetsdagar! Skriv upp dessa datum i kalendern.
  • 3 oktober
     
  • 21 november


   
Anette Forsberg -
ny inom EBP


Anette Forsberg är vår nya verksamhetsledare inom EBP. Det handlar om strukturer för evidensbaserad socialtjänst med fokus på äldreomsorg. Anette efterträder Lena Mossberg, som nu är socialchef i Bengtsfors kommun.

  Staffan Almhede -
ny inom IT-frågor


Staffan Almhede är ny medarbetare hos kommunalförbundet. Han kommer framför allt att jobba som IT-samordnare för den statliga satsningen eHälsa. Utöver det kommer han att vara inblandad i övriga IT-uppgifter såsom eSamhället, gemensam IT-drift och gemensamma e-tjänster.
 


  eHälsa 2013

Nu pågår ett intensivt arbete med att bemanna olika projekt inom de fem insatsområden som är utpekade inom eHälsa: Digitala trygghetslarm, Mobil åtkomst, eTjänster i socialtjänsten, Roll och behörighet samt NPÖ – nationell patientöversikt. Alla kommuner är välkomna att delta som pilotkommun eller som referenskommun. Kontakta Siv Torstensson om ni vill veta mer.
 


Mer information om projekten kommer att läggas upp på Vastkom.se.

  Fyrbodalgolfen

Den 30 augusti avgjordes Fyrbodalgolfen på Forsbacka i Åmål. Gratulerar Martin Hagström och Tommy Karlsson, Munkedal, som tog hem segern. Snart kan vi lägga undan klubborna för denna säsong. Nästa år kommer spelet att bli mycket bättre.
/Lasse Lindén