Ministermöte 21 augusti

Välkommen till årets mest intressanta svensk-norska möte, med Sveriges handels- och nordisk samarbetsminister Ewa Björling bland föreläsarna. Fokus för dagen är ökad handel och färre gränshinder för näringslivet.

Program och anmälan

  Vi stödjer magisterexamina

Vad har äldre personer för erfarenhet av att leva på ett äldreboende? Vad anser sjuksköterskestudenter vara god handledning under sin verksamhetsförlagda praktik? Detta är två exempel på magistersexamina genomförda med stöd från FoU Fyrbodal, socialtjänstens FoU.

Till publicerat inom FoU Fyrbodal

  Framtidens transportinfrastruktur

Både de regionala och nationella transportinfrastrukturplanerna
är nu ute på remissrunda i kommunerna. Fyrbodals kommunalförbund sammanställer synpunkterna samt tar fram ett gemensamt yttrande för respektive planförslag. Sista dag för synpunkter är den 30 augusti 2013.


   
Tidigare samhällsorientering för nyanlända?

Vi vill tidigt erbjuda nyanlända en samhällsorientering på sitt eget hemspråk. För att kunna göra detta har Fyrbodals kommunalförbund, i samverkan med Arbetsförmedlingen, ansökt om 2 miljoner kronor hos Länsstyrelsen. Nu väntar vi på beslutet.
 


  Kulturkollona har startat

Skrivarkollo var först ut och idag startar Hantverkskollo. Sammanlagt kommer 160 barn och ungdomar få en härlig sommarlovsvecka med skapande innehåll. Nu väntar kollon även inom film, cirkus, bild- och form, pop och rock för tjejer och musikaltema.

Datum och platser för kulturkollona

  Res grönt och vinn!

Snart startar en sommartävling inom projektet Seemore. Vi uppmanar turister att resa grönt på sin semester i Bohuslän. Genom att skicka in en bild som visar resandet deltar de i en tävling. Fototävlingen organiseras av projektet SEEMORE för att uppmuntra turister att använda alternativ till bilen.

Mer om Seemore

Smidiga elevresor i höst

Västtrafik erbjuder skolor att resa med ett elevresekort till reducerad kostnad där man reser först och betalar i efterhand. Detta är möjligt tack vare ett samarbete mellan kommunalförbunden och Västtrafik.

Mer om elevresor finns här

  Fyrbodalkurs om syrisk kultur

2013 beräknas antalet asylsökande överstiga 50 000 där flyktingar från Syrien kommer att utgöra den största andelen. Syrien och flyktingar med syrisk bakgrund kommer därför att uppta en stor del av den flykting- och migrationspolitiska debatten under de kommande åren.

Lär dig om syrisk kultur 6 september

  Personalen laddar batterierna

Några av oss kommer att avsluta inför semestrarna med att åka till Almedalen och förkovra oss. Vårt kansli kommer att vara stängt veckorna 28-30. Jag vill avslutningsvis tillönska alla en riktigt skön och avslappnade sommarledighet!

/Lasse Lindén, förbundsdirektör