Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 30 augusti 2012
   
Skapa en attraktiv kommun

I höst återupptar Fyrbodalsprojektet Offentlig miljö som konstform sitt årliga seminarium kring gestaltningsfrågor i våra offentliga miljöer. Vi gör en heldag med spännande och intressanta föreläsningar i Trollhättan. Boka den 13 november! 

Offentlig miljö som konstform

  Plocka fram din kalender! Till sidan med alla våra kurser

  Affärsdriven miljöutveckling

Vi kommer att under tre år framöver driva projektet "Affärsdriven miljöutveckling". Ansvarig projektledare blir Karin Stenlund, som tidigare arbetat på Innovatum och Trollhättans energi.
Styrgruppen består av Martin Carling (Dals Ed), Åsa Karlsson (Munkedal) och Peter Eriksson (Trollhättan). 
Den 18 oktober startar projektet upp med en konferens på Bohusgården under rubriken ”På väg mot ett vinnande Västsverige”.


Läs mer och anmäl dig här!

   
Resor bakåt i tiden

Sommaren i Fyrbodal bjöd bland annat på tidsresor i flera kommuner. Resorna fylldes snabbt, passagerarna var nöjda och redan nu smids planer för 2013. Här presenterar vi fina bilder från  Lysekil och Munkedal. 

Bilder från tidsresorna

  Personalnytt

Christina Wennerdal (utlånad från Vänersborgs kommun) ska under hösten på deltid jobba med att ta fram ett förslag på vård- och omsorgscollege i Fyrbodal.
 
Karl Andersson som varit ansvarig för våra IT-frågor börjar på Västkom den 1 oktober. Med andra ord söker vi en efterträdare.
 
Owe Westberg kommer på deltid att vikariera under hösten som beredningsansvarig området näringsliv.


  Workshop med Seemore

Seemore är projektet som arbetar för att öka resandet med hållbara färdsätt bland turister i Bohuslän. 
Workshopen kommer att äga rum i oktober och ska vara en plattform för diskussion kring kortsiktiga och långsiktiga insatser.

För mer information kontakta Elsie Hellström elsie.hellstrom@fyrbodal.se


  Undersökning om internationella affärer med fokus på Norge

Projektet Gränshinder för näringslivet genomför tillsammans med näringslivsorganisationen Företagarna en undersökning om internationella affärer med fokus på Norge. Syftet med undersökningen är att identifiera handelshinder mellan Sverige och Norge. Genom att låta drygt 7700 medlemmar i Västra Götalandsregionen svara på enkäten hoppas projektet identifiera ytterligare gränshinder mellan Sverige och Norge. Resultatet kommer att redovisas under hösten 2012 och kommer även att bilda grunden för att genomföra motsvarande undersökning i Norge.

Mer om Gränshinder för näringslivet

Direktionsprotokoll på Fyrbodal.se

Här kan du ta del av samtliga protokoll från direktionen. Under fliken Politik återfinns information om direktionen, AU, presidiet, våra fem beredningar samt våra revisorer.

Nästa direktionsmöte 13 september.

Med vänliga hälsningar
Lasse Lindén, förbundsdirektör