Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 24 mars 2014
  De nyanlända =            en möjlighet

Direktionen ser kommunernas nyanlända som en resurs och en möjlighet. Genom att samarbeta över kommungränserna kan vi hitta nya lösningar för bra boende, praktikplatser och arbetstillfällen. Fyrbodals kommunalförbund har i uppdrag att göra en inventering över hur läget ser ut i de 14 kommunerna. Därefter kommer förslag på samarbeten att tas fram.
 


   
Gränslöst projekt till Bryssel

Projektet "Gränshinder för näringslivet" deltog i början av mars på ett gränsregionalt seminarium, anordnat av Västra götalandsregionen, i Bryssel. Fokus var på gränsregioners tillväxtmöjligheter och utmaningar när det kommer till kunskapsunderlag och rörlighet. Ett gränshinder mellan Sverige och Norge är samtidigt ett gränshinder mellan EU och Norge.

Mer om projektet finner du här.

  Gränshinder och regional utveckling

Vi bjuder in till en slutkonferens för "Gränshinder för näringslivet". Det blir en spännande eftermiddag med fokus på att det kan skapas tydligare processer för att lösa onödiga gränshinder mellan Sverige-Norge och inom Norden vilka förhindrar näringslivets tillväxt och utveckling. Kärnan i konferensen, förutom gränshinder, är att gränsregional utveckling är nordisk utveckling!

Välkommen den 15 maj!

  Det senaste inom tillväxtforskning

Vilka är en gränsregions för- och nackdelar? Exportförnyelse - har det någon betydelse?  Svaren presenteras den 8 april på ett regionalt tillväxtseminarium där presentationerna är resultat från de senast genomförda Uddevalla Symposierna. Arrangemanget blir även en mötesplats för dig som vill lära mer om regional utveckling och tillväxt.

Vi passar också på att inbjuda till 17th Uddevalla Symposium 2014.


  56 seminarier och en massa goda idéer

Nya idéer, arbetssätt och infallsvinklar. På Hälsokällans idébytardag i mitten av mars delade man med sig. Det handlade bland annat om genusarbete i förskola/skola, integrations- och värdegrundsarbete, samverkan skola/fritid, ungdomar, sexualitet och internet samt om olika IT-satsningar. Under dagen bjöds två föreläsningar samt hela 56 seminarier med olika teman.
 


Nyfiken på Hälsokällan? Titta hit!