Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 25 mars 2013
   
Socialtjänstens utvärderingsverkstad 2012

Den 13 mars avslutades socialtjänstens utvärderingsverkstad 2012. Sju projekt i Lysekil, Uddevalla, Trollhättan, Åmål och Vänersborg har utvärderats av anställda inom äldreomsorgen och funktionshinder-
området. Utvärderingarna har berört olika område såsom Trygg hemgång, förstärkt hemteam, upplevelse av självbestäm-
mande i LSS-boende, utvecklingsarbete inom en socialpsykiatrisk arbetsgrupp och införande av verksamhetsledare inom funktionshinderområdet. 


Rapporterna läggs ut på FoU Fyrbodals hemsida under våren.

  Så vill vi ha tågtrafiken i framtiden

Fyrbodals kommunalförbund har besvarat en remiss som handlar om målbilden för tåg. Det är ett viktigt dokument som beskriver vår bild över hur vi vill att tågtrafiken ska utvecklas fram till 2035. 

Målbilden blir ett beslutsunderlag och verktyg för framtida anskaffning av tåg, spåranläggningar, underhålls-
verkstäder, knutpunkter och pendelparkeringar mm.


Remissvar Målbild tåg 2035

  Öppna jämförelser - till vilken nytta?

Deltagare från Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Dals Ed, Åmål, Mellerud, Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla har arbetat sig igenom SKLs metodhandbok om Öppna jämförelser. Kommunerna har tagit fram system för att säkra inlämningen av data  och ta emot resultaten till det lokala  kvalitets- och ledningsarbetet. I möte med Socialstyrelsen och SKL har kommunerna framfört förbättringsförslag på ÖJ. Arbetet kommer att följas upp med bland annat en ny FoU-cirkel, utbildning för politiker och nätverksträffar om statistik och annat.

Mer om Öppna jämförelser hittar du här.

   
Gränshinder – en genusfråga?

Målet för projektet "Gränshinder för näringslivet" är att minimera gränshinder mellan Sverige och Norge. Under arbetets gång har vi sett en obalans mellan könen inom flera näringsgrenar och ställer oss frågan: Kan obalansen vara ett gränshinder i sig eller skapar det andra gränshinder? För att få mer kunskap om sambanden, bjuder vi in till en temadag i Uddevalla den 23 april. Välkomna!

Välkomna till temadag den 23 april!

  Samarbetet kring utbildningsfrågor igång

Samtidigt som Avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet är ute på remiss i kommunerna har arbetet med att organisera ett antal arbetsområden påbörjats.

Arbetsgruppen, bestående av förvaltningschefer inom utbildning, utreder områdena Antagning, Vuxenutbildning, College och Skolutveckling. Arbetet beräknas vara klart senast tredje kvartalet 2013.


  Klart för anmälan till kulturkollon

Dansa, filma, rocka, skriva, jonglera, skapa... Vi erbjuder ungdomar en vecka full av skapande äventyr och nya kompisar. Omgivningarna där våra kollon finns är extra härligt sommarlovliga. Eftersom intresset är så stort utökar vi kolloveckorna med ett musikal och ett cirkuskollo! Med våra cirkuskollon vänder vi oss även till Norge.

Nu är det öppet för ungdomarna att anmäla sig!