Nyhetsbrev Fyrbodals kommunalförbund 11 oktober 2016
   
Parker, trädgårdar och platsspecifik konst

Är du politiker eller tjänsteman i en kommun? Eller är du konstnär? Arkitekt? Arbetar du med parker? Då är du välkommen till ett seminarium om "Parker, trädgårdar och platsspecifik konst" den 15 november. Bland annat föreläser Cornelia Konrads, internationellt känd för sina platsspecifika installationer.

Här hittar du inbjudan.

  Fyrbodaldiamanten och de kreativa kraftfälten 

5 600 kulturaktiviteter och kulturlokaler har kartlagts. 77 databaser och en algoritm har kopplats på. All data hänger ihop och är beroende av varandra. Varje variabel har en relation till alla andra. För Fyrbodals del innebär det en studie av totalt nästan 31 500 000 relationer. Efter drygt ett års arbete med analys av Fyrbodals kreativa kraftfält kickades resultatet ut i somras.

Dokumentation av kickouten

  Glädjefylld hälsning från sommarens kulturkollon

Årets kulturkolloveckor blev fantastiskt lyckade på alla sätt! 163 barn fick prova på nya aktiviteter inom film, skrift, dans, bild- och form, cirkus, hantverk och musik. Det bästa var, enligt barnen själva, att de dessutom fick träffa så mycket nya vänner.  

Kolla på filmen och ta del av barnens sommar!

   
Ny hemsida för Hela Gröna Vägen

I början av oktober lanserade vi vår nya hemsida, fossilfri2030.se, där fakta och nyheter kring projektet finns samlat. Det går även att följa projektet genom dagliga uppdateringar i sociala medier. Projektet finns under namnet fossilfri2030 på Facebook, Twitter och Instagram.

Mer om arbetet med Gröna vägen hittar du här.

  Sågen i Nössemark – en saga med lyckligt slut

Svensk pappersmassaindustri föddes i Fyrbodal (och södra Värmland). Nu finns nya möjligheter med skogen när många vill ersätta fossilbaserade produkter med biobaserade. I Fyrbodal finns både kunnandet och råvaran…
Här är en av historierna - den om sågen i Nössemark – en saga med lyckligt slut.


  Fyrbodal växer på träd

Fyrbodal växer på träd och för dig som vill hänga med tipsar vi här om höstens seminarium, föreläsning, resa till Växjö och studiebesök.
Skog och trä betyder framtid. Framtid för Fyrbodal. Utveckling för företagen. Arbetstillfällen. Hållbart byggande. Innovativa produkter.


Häng med oss på resan!

   
Kurser på gång

  • Ekonomi för ekonomiassistenter, handläggare, administratörer med flera -  5 december 2016
  • Att lära känna, förstå och bemöta rättshaveristen - 19 januari 2017.

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna.


Mer kurser ocn konferenser finns här.

  Fler startar företag i Fyrbodal

Den senaste rapporten från Västra Götalandsregionen visar en procentuell ökning med 25 procent i antal startade företag i Fyrbodal. Under första kvartalet 2016 startades 500 företag i Fyrbodal i jämförelse med de 400 företag som startades under motsvarande period 2015.

Till kommentar och rapport.

  Årlig konferensen om kompetensförsörjning i Fyrbodal, 8 december

Det blir allt svårare att matcha kompetens på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är hög samtidigt som arbetsmarknaden inte finner rätt kompetens. Så hur ser det ut i Fyrbodal och hur arbetar vi med kompetensförsörjning?
Dessa frågor belyses under den årliga kompetensförsörjningskonferensen. Ett fåtal platser kvar!
 


Här hittar du inbjudan.

  Senaste nytt från förbundsdirektören

I fredags startade vi fas två i arbetet med genomlysning då kommuncheferna träffades och diskuterade upplägget för det fortsatta arbetet.

Förbundsdirektören och kommundirektörerna vars ledamöter ingår i AU har i uppdrag att starta en arbetsgrupp för att ta fram prioriteringar för vad kommunalförbundet ska arbeta med och vad kommunerna är beredda att betala i medlemsavgift.

Uppdraget ska presenteras som ett förslag till beslut till AU senast den 31 december. Beslut om medlemsavgiftens storlek beräknas tas i februari 2017. I arbetet ska samtliga kommuner involveras. AU ska vara styrgrupp och arbetsgruppen ska redovisa hur arbetet läggs upp till arbetsutskottet den 27 oktober.

/Anneli Snobl