Nyhetsbrev Fyrbodals kommunalförbund 17 juni 2016
EU-miljoner för att sprida hur företag blir framgångsrika

Små och medelstora företag dominerar näringslivet i gränsregionen norra Bohuslän och Dalsland, och motsvarigheterna på den norska sidan såsom Halden, Fredrikstad och Sarpsborg. För att öka företagens konkurrenskraft och få dem att växa har Högskolan Väst tillsammans med norska Högskolan i Östfold beviljats en stor mängd EU-medel för ett nytt treårigt projekt.
På kommunnivå finns Fyrbodals kommunalförbund med som en aktör:
- Vi jobbar aktivt med att etablera och utveckla gränsregionen Göteborg - Oslo genom gemensamma tillväxtambitioner och även i det arbetet spelar detta projekt en viktig roll. Vi ser att projektet blir ett ytterligare steg i att riva gränshindren som finns mellan Sverige och Norge, säger Anna Lärk Ståhlberg, näringslivsutvecklare på Fyrbodals kommunalförbund.


Till pressmeddelande

   
Fyrbodal går Hela Gröna Vägen

Kommunerna är motorn i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Efter ett målmedvetet förankringsarbete är Fyrbodals alla 14 kommuner med på banan.
– Nu fortsätter vi att stötta kommunerna och jobbar även på att få med oss näringslivet, säger Morgan Ahlberg, projektledare för Hela Gröna Vägen.


Så här skriver Biogas Väst om oss

  Fyrbodals kommunalförbund övertar Hållbar Utveckling Väst

På förra veckans direktionsmöte beslöts att Fyrbodals kommunalförbund ska överta ansvaret för verksamheten Hållbar Utveckling Väst (HUV).
Ansvaret för verksamheten har hittills legat hos Dalslandskommunernas kommunalförbund.


Mer om HUV hittar du här

  Position Väst och Innovatum på The Node Pole

Ann Palmnäs och Erik Wallin från etableringskontoret Position Väst har tillsammans med Linda Bohlin Trajkovski från Innovatum varit i Luleå. Där besökte de Invest in Norrbotten AB och The Node Pole AB.

Mer om det spännande besöket i norr

Nordnorska Drytech etablerar i Strömstad tack vare Position Väst

Livsmedelsföretaget Drytech i Tromsö väljer att lägga sitt nya lager för EU-marknaden i tillväxtzonen mellan Oslo och Göteborg, kallat Position Väst. Genom ett nära samarbete med EU-terminalen i Strömstad kan företaget enklare sälja varor inom EU. Drytech siktar på kraftig tillväxt, något som kan skapa nya arbetstillfällen i Strömstad på sikt.
Drytech utvecklar och tillverkar frystorkad mat för kunder inom outdoor-marknaden och för olika länders försvarsmakter. För att få en enklare hantering av tull- och momsfrågor för EU-marknaden startade de ett svenskt bolag i maj. Efter kontakter med flera etableringskontor i södra Sverige valde de att bygga upp sitt lager i Strömstad.
– En avgörande faktor var att vi fick mycket snabb och professionell etableringsservice, först från Position Västs kontor och sedan från Strömstads kommun, säger Monica Mathiassen, nyckelkundsansvarig på Drytech.


  Senaste nytt från förbundsdirektören

Tiden har rusat fram under de drygt två månader som jag varit förbundsdirektör. Vi har haft mycket att göra med verksamhetsplan, genomlysning av förbundet samtidigt som verksamheten ska gå enligt plan. Jag har också börjat besöka kommuncheferna. Det är spännande att se hur stort Fyrbodal är, långa avstånd mellan orterna som är olika stora.
Utmaningarna ser ändå ganska lika ut.
 
Förra torsdagen genomfördes en workshop med direktionen och politiker inom samhällsberedningen. Det var Västra Götalandsregionen som bjöd in kommuner i respektive delregion för att diskutera fram de mest prioriterade funktionerna för regionens transportsystem. För vår del handlade det om att prioritera behov i Fyrbodal. Det var ett spännande arbete som förhoppningsvis bidrar till Fyrbodals infrastruktur på kort och lång sikt.
 
Nu är det snart semestertider, så också för mig. Jag önskar er alla en härlig och säkert välbehövlig semester så att vi kan ta nya tag till hösten. Själv åker jag till Toscana - som vanligt!
 
/Anneli Snobl