Hjälp jag har blivit chef

Att tacka ja till jobbet som chef innebär att du kliver in i en hektisk affärsverklighet där dina ledaregenskaper sätts på prov. Dina ledarfärdigheter blir en viktig katalysator för att kunna nå de framgångar och resultat som företaget önskar. För att effektivt ta sig an den viktiga men utmanande rollen som chef behöver du enligt Achieveglobals studier kunna,
  • hantera övergången till en ledande position
  • agera strategiskt för att bygga trovärdighet
  • identifiera strategier för att skapa motivation hos medarbetarna
  • skapa en klar koppling mellan avdelningen och organisationen för att öka medarbetarnas engagemang och lojalitet för arbetsuppgiften
  • planera för att genomföra samtal för att bygga en god relation med sin egen chef, för att erhålla bästa möjliga chefssupport
Vill du göra skillnad behöver du också utveckla och använda dina genuina ledarkvaliteter. En genuin ledare arbetar inte för egen vinning, utan har en ärlig avsikt att skapa något större och bättre än vad de kan utföra på egen hand. Som chef behöver du därför bli en hejare på att delegera. Framgångsrik delegering handlar i mycket om att våga släppa taget om tidigare arbetsuppgifter. Genom att delegera rätt uppgifter till rätt personer ökar du förtroendet och förbättrar relationen mellan dig och dina medarbetare.

AchieveGlobal har identiferat följande sex principer för att kunna hantera affärsproblem direkt och inspirerar andra att göra sitt bästa. 

1. Fokusera på situationen, ämnet eller beteendet, inte på personen.
2. Bygg upp andras självförtroende och självkänsla.
3. Upprätthåll konstruktiva relationer.
4. Ta initiativ till att göra saker bättre.
5. Var ett föredöme.
6. Tänk långsiktigt

På pappret ser det enkelt ut, och med rätt träning i HUR, blir du en chef som är den stora skillnaden.

Ring +46 (0)8 - 440 90 30 eller använd kontaktformuläret så gör vi en analys av ert behov av ledarskapsutveckling.


Boka en av våra populära ledarskapsutbildningar

AchieveGlobals ledarskapsprogram ger ledare kommunikativa färdigheter som stärker den interna kommunikationen, utvecklar personalrelationerna och skapar riktning i organisationen. Våra ledarskapsprogram kan genomföras som enstaka moduler eller sättas samman till en chefsskola i flera steg. Ledarskapsprogrammen går givetvis att anpassa till er affärsmässiga miljö.

Coaching som motiverar
Bli en ledare som bygger upp hållbar motivation hos dina medarbetare genom att skapa en miljö där deras inre psykologiska behov möts. Läs mer

Att leda andras prestationer
Bli en ledare som genom olika typer av prestationsrelaterade diskussioner säkerställer att dina medarbetares prestationer går i linje med organisationens strategier och mål. Läs mer

Att leda effektiva möten
Bli en mötesledare som genomför effektiva och resultatdrivande möten, oavsett hur komplex frågeställningen eller hur brokig gruppen är. Läs mer


KONTAKTA MIG, jag vill veta mer

Utan spaning,
ingen aning!
AchieveGlobals nyhetsbrev ger dig den senaste informationen om bransch- och kundspecifika trender, världsomfattande affärsbeteenden och nödvändiga yrkesfärdigheter i en föränderlig affärsvärld.

Kaj Hattenhauer, Forskningsansvarig AchieveGlobal Nordic

 
The Basic Principles:
Building Blocks of Trust
by Craig Perrin, Chris Blauth. Read now...

Coaching Redefined:
How Internal Motivation
Fuels Performance

Forget the threats. The most effective leaders do one thing very well: They support their employees’ three basic psychological needs. Leaders who create that kind of environment inspire long-term internal motivation to achieve business results. Read more...
Läs mer om AchieveGlobal och hur vi hjälper våra kunder att nå resultat. 

Etabelerade i Norden sedan 1985. 

I 30 år har vi gett säljare, ledare och servicegivare rätt attityd, kunskap och färdigheter för att kunna leverera resultat i toppklass.